Integrasjon: Learningbank

Sammen med det danske selskapet Learningbank har tamigo lagt opp en plugin som gir din virksomhet en sømløs samhandling mellom tamigo og Learningbanks kompetansebyggingsplattform.

Har du en god plan for opplæring og kompetanseheving i din virksomhet, som i tillegg er lett tilgjengelig og engasjerende, gir det virksomheten mer produktive, inkluderende, fornøyde og samkjørte medarbeidere. Det er alle tjent på!

Pre-boarding, On-boarding og kompetanseheving

Pre-boarding

Direkte etter at det er signert arbeidskontrakt med en nyansatt, vil det ofte være ønskelig å bygge opp den nye medarbeiderens kompetanse omkring virksomheten. Historikk, organisasjon, verdier, mål, visjoner, policy med mer. Dette kan benevnes pre-bording. 

Preboarding er prosessen med å forberede nye ansatte før de begynner i en organisasjon. Fordelene med preboarding inkluderer å øke forventningene og forhåndsinteressen, å redusere stresset og usikkerheten før de begynner, å øke forståelse av organisasjonskulturen og forventningene som settes, og å øke den nye ansattes tilknytning til organisasjonen før de begynner. Preboarding kan også bidra til å forhindre forsinkelser i produktiviteten til nye ansatte som følge av manglende forberedelse eller mangel på informasjon.

On-boarding

Noen læringsmoduler passer godt før oppstart, men vel ombord er det behov for mer læring. Kanskje knyttet til arbeidsverktøy (systemer, maskiner, kontormateriell), arbeidsrutiner, HMS, produkter og tjenester med mer.

Onboarding er prosessen med å introdusere og integrere nye ansatte i en organisasjon. Fordelene med onboarding inkluderer økt motivasjon og engasjement hos nye ansatte, økt produktivitet og ytelse, og reduksjon i omsetningen av ansatte. Onboarding kan også bidra til å øke den nye ansattes forståelse av organisasjonskulturen og forventningene til ansatte, noe som kan føre til en mer harmonisk arbeidsplass.  Med et sett av nyttige læringsmoduler vedkommende skal gjennomføre før startdato, vil den nyansatte allerede første arbeidsdag være en produktiv og verdiøkende ressurs hos dere.

Kompetanseheving

Videreutvikling av kompetanse i en virksomhet er en viktig investering for å sikre at ansatte har de ferdighetene og kunnskapene som kreves for å utføre sine oppgaver effektivt og for å hjelpe virksomheten å nå sine mål. Denne investeringen kan ha flere fordeler, inkludert økt fleksibilitet og tilpasningsevne, økt innovasjon og kreativitet, bedre karrieremuligheter for ansatte, økt tilknytning til virksomheten, og økt ytelse og produktivitet.

Økt fleksibilitet og tilpasningsevne er en viktig fordel ved å videreutvikle kompetansen. Endringer i bransjen eller teknologi kan skape nye utfordringer og muligheter for virksomheten. Ansatte med høyere kompetanse er ofte bedre i stand til å tilpasse seg disse endringene og hjelpe virksomheten å forbedre konkurranseevnen.

Økt innovasjon og kreativitet er en annen fordel ved å videreutvikle kompetanse. Ansatte med bredere og dybere kompetanse kan være mer i stand til å komme opp med nye ideer og løsninger på utfordringer, noe som kan føre til økt innovasjon og kreativitet i virksomheten.

Bedre karrieremuligheter for ansatte kan også være en fordel. Ansatte som har videreutviklet sin kompetanse har ofte bedre muligheter for å få høyere stillinger eller høyere lønn, noe som kan øke motivasjonen og tilfredsheten hos ansatte.

Økt tilknytning til virksomheten kan også være en fordel. Ansatte som føler seg verdsatt og utfordret på jobben, er mer tilbøyelige til å være lojale og dedikerte til virksomheten.

Til slutt, økt ytelse og produktivitet kan være en fordel. Ansatte med høyere kompetanse er ofte mer effektive og produktive i arbeidet deres, noe som kan føre til økt lønnsomhet for virksomheten.

Alt i alt, videreutvikling av kompetanse kan være en svært lønnsom investering for virksomheter, som kan hjelpe dem å nå sine mål og forbedre konkurranseevnen i bransjen.

Engasjerende læring

Lange, teksttunge dokumenter som skal leses av hver og en kan være demotiverende i seg selv. I tillegg ønsker du å sikre at det ikke bare er lest, men også forstått. 

Med Learningbank kan du sette opp en utviklingsplan for læring med korte og konkrete moduler, inkludert oppfølgende spørsmål, tester og "premiering". Du kan sette krav til riktig svarprosent, tid for gjennomføring og enkelt følge opp at modulene utføres av alle. 

Når deltakerne på denne måten er aktivt involvert i læringsprosessen, med et digitalt og brukervennlig opplæringsverktøy, kan de bli mer motivert og interessert i å lære. Det vil også bidra til at de lettere forstår og husker det de har lært. Og ikke minst, når læring er engasjerende og relatert til deltakernes virkelige liv og arbeid, kan det være lettere for dem å overføre det de har lært til praksis. Dette kan resultere i at deltakerne kan få mer selvtillit og selvtillit i evnen til å lære og mestre nye ferdigheter.

Tilgjengelighet til e-læring

Tilgjengelighet til e-læring er viktig fordi det gir muligheter for alle å lære og utvikle seg, uavhengig av geografisk plassering, økonomisk situasjon eller funksjonsnedsettelser. Tilgang til digitale læringsressurser og plattformer, som er tilgjengelige på ulike enheter og språk, kan øke fleksibiliteten og øke læringseffektiviteten.

Tilgjengelighet til e-læring kan også gi økonomiske fordeler og kan eliminere reise- eller oppholdskostnader.

Det gir også muligheter for personer med funksjonsnedsettelser ved å tilby tilgjengelighetsfunksjoner som tekst-til-tale, skriftsnitt og skjermleserstøtte.

Med Learningbank og tamigo, får virksomheten en god og sømløs løsning. Så snart Plugin er satt opp med de rette adgangsopplysningene, legger vi til nye menyer i både web- og appløsningen til tamigo, som gjør at en bruker hvor som helst får tilgang til læringsmodulene. Mer tilgjengelig blir det ikke.

Kom i gang med Learningbank-integrasjonen!

Hvis du trykker på linkene vil finne utfyllende beskrivelser på hvordan oppsettet av integrasjonen mellom tamigo og Learningbank.

Learningbank har også laget en kort video som enkelt viser hvordan man navigerer fra vår tamigo app, til Learningbanks løsning. Video finner du her.

Automatisering

Velger du Learningbank og tamigo kan du automatisere læringsforløpet! I det du oppretter en ny bruker i tamigo, opprettes denne som bruker også i Learningbank. I Learningbank kan du videre sette opp moduler (pre-bording, on-bording..) og sette innstillinger i læringsveien for når modulen skal gjøres tilgjengelig og andre krav. Eks. gjennomføring av pre-bordingmodulen skal sendes den ansatte 10 dager for registrert startdato, samt sette krav til gjennomføringstid og kunnskapsnivå.

Varsler som at det foreligger opplæringsmoduler som skal gjennomføres, sendes den ansatte pr. e-post, og en oversikt over gjennomførte moduler gis deltakerne og administrator. 

Ønsker du å vite mer om våre integrasjoner?

Ta kontakt med oss på våre supportkanaler