tamigo Touch: Hvorfor er stemplingsur nødvendig for restauranter?

Digital registrering av arbeidstid er en nødvendighet i mange virksomheter som jobber uregelmessige skift, som blant annet restauranter. I noen land er det faktisk blitt lovpålagt å registrere arbeidstimer, også i Norge (Arbeidsmiljøloven §10-7).

Men utover lovgivning finnes det andre gode grunner for å nøyaktig spore ansattes arbeidstid, slik som alltid korrekte lønnsfiler og oversiktlig innsyn i lønnskostnader.

Så, hva er den beste metoden for å registrere ansattes inn- og utsjekkinger? Flere og flere restauranter blir digitalisert med et stemplingsur. Vi skal se nærmere på hvorfor.

Hva er et stemplingsur?

Mekaniske stemplingsur har vært brukt siden sent 1800-tallet. Ansatte på den tiden satt inn et timekort av papp eller plast inn i en større maskin, som igjen stemplet dato og tidspunkt på kortet.

Teknologien har endret seg siden den gang.

Stemplingsur på arbeidsplassen eksisterer i høyeste grad fortsatt, forskjellen er bare at de som regel er elektroniske eller biometriske (finger/øyegjenkjenning), ikke mekaniske..

Men, en annen populær metode for stemplingsur er en app-basert type. Dette gir ansatte mulighet til å stemple seg inn og ut, og registrere pauser, via egen telefon.

Noen telefonbaserte stemplingsur kommer som frittstående app. Andre typer, som tamigo Touch, kommer som en tilleggsfunksjon allerede inkludert i alt-i-ett WFM-løsningen.

I disse tilfellene er stemplingsuret fullt integrert med inn/utsjekking og lønnshåndtering, som igjen resulterer i en sømløs uthenting av lønnsfil.

Hvorfor velge et stemplingsur til din restaurant?

Hvis du har vært inne på tanken om å adaptere digitalt stemplingsur til din restaurant, men ikke helt sett fordelene enda, kan vi forhåpentligvis komme med noen overbevisende grunner her. 

Reduser tiden ledere bruker til administrativt arbeid 

Ledere for restauranter valgte sannsynligvis sin karriere basert på kjærligheten til mat og gleden av å tilby gjester en gastronomisk opplevelse. De valgte ikke å bli restaurantsjefer for å sitte på bakrommet og fylle ut timelister i timevis.

Appbaserte stemplingsur som tamigo Touch reduserer den administrative arbeidsmengden betraktelig.

Aldri mer manuell utfylling av regneark med personalets arbeidstimer. Istedenfor vil registering av arbeidstider automatisk dukke opp i timelisten når en ansatt sjekker seg inn.

Ledere kan ved dagens slutt enkelt logge seg inn i systemet, se over timene og lukke dagen når de er fornøyde med registeringene.

Data fra stemplingsuret er også uvurderlig for innrapportering. I tamigo's Timeliste kan ledere sammenligne planlagte vakter mot faktisk arbeidstimer. Var det sånn at den ansatte kom tidlig på jobb, for sent, eller kom de til angitt klokkeslett?

Gjør stempling enkelt for ansatte

En stor fordel ved bruk av et app-basert stemplingsur er hvor godt kjent brukeren er med apparatet. Vi bruker telefonen til alt fra før. Særlig unge voksne, som generelt sett utgjør en stor andel av arbeidsstyrken til restauranter.

Med et stemplingsur på mobil kan registrering av timer bli like naturlig som å åpne Instagram – som igjen reduserer sjansen for at man glemmer å stemple inn eller ut.

Og ikke minst, det er enklere å stole på. Med manuell tidsregistrering må personalet ha tillit til at deres leder har registrert alle arbeidstider i perioden, og oppfattet alle avvik som kan komme fra planlagt vakt.

En app fjerner dette steget ved at all data automatisk blir lagt til timelisten. Det er fortsatt opp til avdelingslederen å kontrollere disse arbeidstimene, men det er fortsatt et sikrere system som er mindre mottakelig for menneskelige feil.

Spar tid hver eneste lønnsperiode

Restauranten din har antageligvis et lønnssystem, men dette programmet hjelper deg ikke med den mest tidkrevende delen av lønnsprosessen – nemlig innsamling av ansattes arbeidede timer.

Til å gjøre dette bruker fortsatt de fleste restauranter regneark. Disse fylles ut manuelt, og sendes frem og tilbake mellom restauranten og lønnsansvarlig for virksomheten.

Ikke bare er dette utrolig ineffektivt, men det er også åpen for feil. Særlig når det kommer til nøyaktig registrering av overtid, som er strengt regulert.

Et integrert stemplingsur i en WFM løsning forenkler prosessen for overtidsregning. Lukkede lønnsperioder legger automatisk til alle tillegg (overtid, helligdager, UB) per ansatt, basert på den lønnsmodellen de ligger under. Alle timer, ferdig utregnet, legger seg til i en samlet lønnsfil – eksportklar fra tamigo og kan importeres direkte til ditt lønnssystem.

Begrens innlogging til restaurantens lokale

Geofencing etablerer en virtuell grense rundt en geografisk lokasjon. Denne grensen trigger en respons fra enhver telefon som kommer innenfor grensene. Det kan for eksempel være et varsel, eller en tekstmelding som dukker opp.

Når Geofencing kombineres med et stemplingsur vil man kunne sette opp regler som sier at ingen kan sjekke seg inn eller ut utenfor en angitt grense rundt arbeidsplassen.

Dette sikrer at arbeidstid blir registrert på korrekt lokasjon. Dette er spesielt nyttig hvis du har personal som jobber mellom forskjellige restauranter i løpet av en periode.

Bruk av Geofencing hindrer også ansatte mot å stemple inn for en kollega (ja, det skjer faktisk..).

Overhold budsjettet

Restauranter har ofte et stramt budsjett.

For en ordinær restaurant, ligger den gjennomsnittlige fortjenestemarginen et sted mellom 3-5%, mens den er noe høyere for fast-food og mindre spisesteder.

Dermed kan kjøp av elektroniske eller biometriske stemplingsur være svært kostnadstungt, særlig om man har flere utsalgssteder. Og det kommer gjerne noen skjulte kostnader for vedlikehold av disse maskinene.

Å skaffe seg stemplingsur via telefon vil vise seg å være ekstremt kostnadseffektivt til sammenligning. De bruker enheter som personalet allerede innehar – nemlig telefonen sin! tamigos app er gratis å laste ned for alle tamigobrukere.

Men, hvis du fortsatt ønsker å ha en fysisk enhet på arbeidsplassen, OG ønsker å spare penger - passer tamigo til det også. Vårt stemplingsur fungerer på tablet og PC. Sett opp Touch på din enhet i lokalet, og la personalet stemple seg inn når de kommer inn døren.

Interessert i å lære mer om tamigo Touch? Intuitivt og brukervennlig er to av mange grunner til at mange restauranter over hele Europa i dag bruker vårt stemplingsur.

For å lære mer, klikk på knappen nedenfor.