Styrk Human Resource Management med tamigo
Styrk Human Resource Management med tamigo

Human Resource Management gjøres enkelt med tamigo. HR-avdelingen får total oversikt på medarbeidere og deres data – alt samlet i én GDPR-kompatibel løsning.

 

HR-avdelingen vil dermed ha tilgang til rapporter knyttet til turnover, antall årsverk, ansattes kompetanser, fravær og lønn, lett tilgjengelig for bedre og raskere beslutninger. 

Ta kontakt med oss
HR Manager photo
HR Manager photo
6 områder der HR får nytte av tamigo:

– Vedlikehold av ansatte-data og opprettelse av arbeidskontrakter. Ha alle data samlet på ett sted. Tillat medarbeidere å gjøre endringer i deres egne personlige data, slik at informasjonen alltid er validert og oppdatert. Med disse dataene, kan man enkelt generere arbeidskontrakter på ansatte.

 

– GDPR-kompatibel HRM. Med tamigo blir Medarbeider-data håndtert i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Du kan lese mer her.

 

– Datadrevet HR analyser for bedre beslutninger – på tvers av virksomheten. Med transparente, oppdaterte data og rapporter, kan du evaluere og sammenligne virksomheten din på tvers av avdelinger og lokasjoner, og ta beslutninger ut ifra presenterte data.

 

– Sømløs integrasjon til lønns- og HRM-systemer. tamigo er integrert med flere lønns- og HRM-systemer, for flyt av lønn-/fravær-/ansattedata via automatiske prosesser.

 

– Ha oversikt over ansattes kompetanser. Tildel kompetanser (språk, teknologi, kunnskap osv.) til den enkelte medarbeider, for å påse at personellets kompetanser dekker behovene til enhver tid.

 

– Arbeidstidsbestemmelser blir overholdt. La tamigo overvåke at medarbeidere ikke planmessig overskrider arbeidstidsbestemmelser, være seg tariff-festede eller lovpålagte.

Employee info screenshot

Vi har mange deltidsansatte, ettersom vi trenger noen ansatte som bare kan jobbe kvelder og helger. Det er derfor ofte mange endringer i vaktlistene, men tamigo gjør disse endringene lette å håndtere med et minimum av administrative ressurser.

Anette Sørensen
Bolia, International HR Manager