Styrk Human Resource Management med tamigo

Styrk Human Resource Management med tamigo

Human Resource Management gjøres enkelt med tamigo. HR-avdelingen får total oversikt på medarbeidere og deres data – alt samlet i én GDPR-kompatibel løsning.

 

HR-avdelingen vil dermed ha tilgang til rapporter knyttet til turnover, antall årsverk, ansattes kompetanser, fravær og lønn, lett tilgjengelig for bedre og raskere beslutninger. 

Ta kontakt med oss
6 områder der HR får nytte av tamigo:

– Vedlikehold av ansatte-data og opprettelse av arbeidskontrakter. Ha alle data samlet på ett sted. Tillat medarbeidere å gjøre endringer i deres egne personlige data, slik at informasjonen alltid er validert og oppdatert. Med disse dataene, kan man enkelt generere arbeidskontrakter på ansatte.

 

– GDPR-kompatibel HRM. Med tamigo blir Medarbeider-data håndtert i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Du kan lese mer her.

 

– Datadrevet HR analyser for bedre beslutninger – på tvers av virksomheten. Med transparente, oppdaterte data og rapporter, kan du evaluere og sammenligne virksomheten din på tvers av avdelinger og lokasjoner, og ta beslutninger ut ifra presenterte data.

 

– Sømløs integrasjon til lønns- og HRM-systemer. tamigo er integrert med flere lønns- og HRM-systemer, for flyt av lønn-/fravær-/ansattedata via automatiske prosesser.

 

– Ha oversikt over ansattes kompetanser. Tildel kompetanser (språk, teknologi, kunnskap osv.) til den enkelte medarbeider, for å påse at personellets kompetanser dekker behovene til enhver tid.

 

– Arbeidstidsbestemmelser blir overholdt. La tamigo overvåke at medarbeidere ikke planmessig overskrider arbeidstidsbestemmelser, være seg tariff-festede eller lovpålagte.

Vi har mange deltidsansatte, ettersom vi trenger noen ansatte som bare kan jobbe kvelder og helger. Det er derfor ofte mange endringer i vaktlistene, men tamigo gjør disse endringene lette å håndtere med et minimum av administrative ressurser.

Anette Sørensen
Bolia, International HR Manager